Lapset puheeksi -menetelmä koulutus

Lapset puheeksi -menetelmä koulutus

Kesto 3 pv

Koulutus on tarkoitettu järjestöjen työntekijöille, joilla on sosiaali-, terveys- tai opetusalan tutkinto, jotka kohtaavat työssään perheitä. Koulutus antaa järjestön työntekijälle Lapset puheeksi-menetelmäpätevyyden.

Lapset puheeksi –menetelmän pyrkimyksenä on tukea nuoren hyvinvointia, oppimista ja suotuisaa kehitystä kodin ja koulun yhteistyönä sekä tuoda oma panoksensa nuoren sosiaalisten ja tunne-elämän ongelmien ehkäisyyn.
Menetelmän avulla rakennetaan vanhempien, muiden lapsen elämän tärkeiden henkilöiden ja lapsen välille yhteistä ymmärrystä ja keinoja lapsen arkipäivän sujumiseen sekä yhteistyöhön toinen toisensa kanssa.

 

Haluan lisätietoja koulutuksista

 

Varmistus