LYHYT NEPSY

LYHYT NEPSY-  ratkaisukeskeinen menetelmä oppilaan/asiakkaan kohtaamisessa

Koulutuksen kesto
1–5 päivää – sisältö rakennetaan kohderyhmän mukaan

Keskeinen sisältö: Koulutus sopii sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusalan ammattilaisille, jotka ovat kiinnostuneita tai työskentelevät neuropsykiatrisia erityispiirteitä (ADHD, Asperger, autismi, Tourette ym.) omaavien kanssa. Koulutukseen osallistujat voivat toimia eri-ikäisten lasten, nuorten ja aikuisten valmentajina tai hyödyntää valmennuksen lähestymistapoja ja menetelmiä omassa työssään. Valmentaja ohjaa valmennettavaa löytämään omat voimavaransa ja parhaan kyvykkyytensä (arjen- ja elämänhallinta, oman toiminnanohjaus). Koulutus on sisällöltään käytännönläheinen, ohjauksen keinoihin painottuva.

Lisäksi osallistujat tutustuvat voimaannuttavaan ratkaisukeskeiseen ajattelu-ja työskentelytapaan sekä positiivi­sen pedagogiikan perusteisiin yksilön vahvuuksista käsin. Koulutuksen aikana harjoitellaan konkreettisia ratkaisu­keskeisiä, asiakasta voimaannuttavia menetelmiä, joita osallistujat voi­vat soveltaa suoraan omaan työhönsä.

  • ADHD ja muut neuropsykiatriset oireyhtymät lapsuudessa ja niiden vaikutus asiakkaan arkeen ja ympäristön elämään
  • Ratkaisu- ja voimavarakeskeisen ohjaamisen periaatteet
  • Ratkaisu- ja voimavarakeskeisiä menetelmiä ja harjoituksia

Kohderyhmä
Koulutus on tarkoitettu opetusalan ammattihenkilöstölle; alakoulun luokanopettajille, yläkoulun aineenopettajille, erityisluokanopettajille, laaja-alaisille erityisopettajille, lastentarhanopettajille, erityislastentarhanopettajille, kouluterveydenhoitajille, koulukuraattoreille, koulupsykologeille, koulunkäynninohjaajille, sosiaalialan ohjaajille ja muille toimijoille, terveydenhuoltoalan henkilöstölle.

Oletko kiinnostunut koulutuksesta? Lähetä sähköpostia marjaleenabilund@gmail.com