Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja -koulutus

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja -koulutus, 30 op

Keskeinen sisältö: Koulutus soveltuu henkilöille, jotka työskentelevät tällä hetkellä tai joilla on työkokemusta erityislasten, -nuorten ja -aikuisten parissa. Koulutus soveltuu hyvin mm. opettajille, erityisopettajille, eri alojen terapeuteille, sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville hoitajille ja ohjaajille, mielenterveys- ja päihdetyöntekijöille sekä muille opetus-, kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöille.

Koulutuksen saaneet voivat toimia neuropsykiatrisina valmentajina joko yksityisesti tai omassa työtehtävässään sekä alan asiantuntijoina ja tukena työyhteisössään. Koulutus täyttää Neuropsykiatriset valmentajat ry:n asettamat neuropsykiatrisen valmentajakoulutuksen laatukriteerit.

Koulutuksen laajuus / kesto
Lähiopetuspäiviä on yhteensä 18 päivää, jotka toteutetaan 2 päivän jaksoissa n. kuukauden välein. Koulutus vastaa laajuudeltaan n. 30 op. Koulutus täyttää Neuropsykiatriset valmentajat ry:n jäsenistölleen asettamat neuropsykiatrisen valmentajan koulutuksen laatukriteerit.

Oletko kiinnostunut koulutuksesta? Lähetä sähköpostia marjaleenabilund@gmail.com